Wielu ludzi mówi o gotyckiej, romańskiej lub nowoczesnej architekturze. To słowo pojawia się niemal codziennie w naszym języku i ma bardzo różne znaczenia. Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że niewielu Polaków wie, jaka jest właściwa definicja tego pojęcia.
Aby wyjaśnić, czym w istocie jest architektura posłużę się definicją zaczerpniętą z encyklopedii. Jest to sztuka i technika budowania. Ma ona na celu przede wszystkim realizację różnorodnych wymagań cywilizowanych ludzi. Mogą to być potrzeby zarówno praktyczne, jak i artystyczne. Możemy w obrębie tego pojęcia wyróżnić architekturę miejską (nieruchomości), wiejską oraz świecką. Przypisuje się jej zazwyczaj prymat nad innymi dziedzinami sztuki takimi, jak rzeźba lub malarstwo.
Wydaje mi się, że ta zwięzła, ale nader treściwa definicja architektury zaspokoi chwilowo głód wiedzy czytelników. Mam również nadzieję, że po jakimś czasie zapragną bardziej zagłębić się w ten temat i zdecydują zapoznać się nieco bliżej z teoretyczną stroną architektury.