Reklama w środkach transportu zbiorowego

W dziedzinie marketingu na chwilę obecną bardzo popularne okazuje się powiedzenie, że reklama rządzi handlem. Niestety, bez umiejętnego wypromowania się, przez co rozumiemy skuteczne rozpowszechnienie naszych dóbr bądź usług, nie mamy sposobności wybicia się na tle konkurencji. Zaistnienie wśród branżowych rywali jest natomiast możliwe poprzez wybór właściwej formy reklamowej. Wśród szeregu rozlicznych opcji wyróżnia się między innymi reklamy w środkach masowego transportu typu autobusy oraz tramwaje.

Wydawać by się mogło, że nie jest to efektywne, bo i jak miałoby oddziaływać na ludzi wywieszenie paru plakatów na szybach kursujących po mieście pojazdów przepełnionych pasażerami? A jednak! Jest to trafiony wariant i to jak najbardziej. Regularnie jeżdżąc komunikacją zbiorową, non stop obserwując różnorodne reklamy, zawarte w nich komunikaty bezpośrednio do nas trafiają. Prędzej czy później dana marka, produkt czy też usługa do nas przemawiają, stają się dla nas rozpoznawalne, znane, kojarzone i o to właśnie w tym chodzi.;

Reklama w tramwajach to tylko przykład tego, jak bardzo wielkoformatowe wydruki reklamowe – czy to te wieszane w środkach masowego transportu, czy też w postaci wielkich billboardów – mogą korzystnie wpływać na promocję. Ponadto, nie zapominajmy, iż reklama w tej formie okazuje się znacznie tańsza niż szereg innych form marketingowych. Pomyśl, jak wiele osób dzień w dzień przemieszcza się autobusami bądź tramwajami- oni wszyscy mogą stać się potencjalnymi odbiorcami proponowanych przez Ciebie usług lub produktów.