Prace budowlane powinny być wykonywane przez solidną i doświadczoną ekipę budowlaną. Bardzo ważne jest to, aby wszystkie prace budowlane były przeprowadzane zgodnie z tym, co zawierają projekty domów. Liczy się również czas, kiedy należy je rozpocząć. Sezon budowlany zaczyna się na wiosnę, po ustąpieniu mrozów. Odpowiednia temperatura jest bardzo istotna, ponieważ materiały budowlane wymagają zwykle warunków powyżej zera stopni, choć i temperatura wysoka ponad 25 stopni, nie jest korzystna. W nieodpowiednich warunkach atmosferycznych materiały tracą prawidłowe parametry wytrzymałościowe i użytkowe.

Fundamenty są dostosowane do lokalnych warunków na etapie, kiedy projekty poddawane są adaptacji. Gotowe projekty domów jednorodzinnych są tworzone dla standardowych warunków glebowych, wodnych i na standardową strefę klimatyczną. Nasze działki budowlane mają różne warunki, różne rodzaje gruntów, różne poziomy wód gruntowych. Dlatego architekt adaptujący musi przystosować założenia architekta do zastanej na działce sytuacji. Tylko wtedy projekt gotowy z projektem zagospodarowania działki może być uznany za projekt budowlany i złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Rodzaj zastosowanych fundamentów zależy m.in. od konstrukcji budynku i jego ciężaru. Innych fundamentów wymagają lekkie projekty domów drewnianych a innych ciężkie konstrukcję domów z cegły, budowane w technologii trójwarstwowej. Bardzo istotne są również warunki geotechniczne, szczególnie poziom wód gruntowych. Od niego czasami zależy czy będziemy mogli budować domy podpiwniczone czy z piwnicy należy zrezygnować. W ustaleniu warunków gruntowych niekiedy niezbędne będą badania geotechniczne, które pokażą, jak zmienia się sezonowo poziom wód gruntowych.