Wykorzystanie gabionu

Gabion, z języka włoskiego „gabbione” oznaczającego imbir, natomiast od z łaciny cavea oznacza klatkę. Jest to klatka, cylinder lub pudełko wypełnione kamieniami, betonem albo czasami piaskiem i glebą do stosowania w inżynierii lądowej, budownictwie drogowym, działaniach wojskowych i krajobrazowych.
W przypadku zapór lub konstrukcji fundamentowych wykorzystywane są cylindryczne konstrukcje metalowe. W kontekście wojskowym, gabiony wypełnione ziemią lub piaskiem służą do ochrony saperów, piechoty i artylerzystów przed nieprzyjacielem.
Leonardo da Vinci zaprojektował typ gabionu o nazwie Corbeille Leonard („Leonard [o] basket”) dla fundamentów zamku San Marco w Mediolanie.
Gabiony są również używane jako ekrany rybne na małych strumieniach. Powszechnie wykorzystywane są również do trenowania rzek i kontroli powodzi, stopniowy projekt zwiększa szybkość rozpraszania energii w kanale i jest szczególnie odpowiedni do budowy zwierciadeł gabionowych.
Ścianę gabionową stanowi ściana oporowa z gabionów wypełnianych kamieniem, połączonych drutem. Ściany gabionu są zwykle skierowane w kierunku stoku lub stopniowo opadają na stok, a nie ułożone pionowo.
Kosze gabionowe mają pewne zalety w stosunku do luźnego zgrubienia z powodu ich modułowości i zdolności do układania w różnych kształtach. Gabiony mają przewagę nad sztywniejszymi strukturami, ponieważ mogą się zgodzić na opadanie , rozpraszać energię z płynącej wody i oprzeć się jej wypłukaniu, a także swobodnie opróżniają się. Ze względy na takie cechy bardzo często spotykane są ogrodzenia gabionowe.