rp_nauka109.jpgPewne cechy powierzchni komórek nowotworowych do tego stopnia różnią się od charakterystycznych dla komórek prawidłowych, że mogą wywołać reakcję układu immunologicznego gospodarza. Są to swoiste antygeny nowotworowe, których obecność została wykazana u zwierząt doświadczalnych za pomocą technik transplantacyjnych i metod serologicznych. Nowotwory wywołane czynnikami chemicznymi lub fizycznymi charakteryzują się indywidualnością antygenową, tzn. antygeny nowotworowe są swoiste dla poszczególnych nowotworów i często nie można wykazać żadnych reakcji krzyżowych. Zwierzęta uodpornione przeciw nowotworowi A nie będą uodpornione przeciw nowotworowi 3, nawet jeżeli ten ostatni był wywołany przez ten sam chemiczny karcynogen u tego samego zwierzęcia i ma taki sam obraz histopatologiczny. Nawet dwa lub trzy różne nowotwory wywołane równocześnie u tego samego zwierzęcia tym samym chemicznym karcynogenem mogą mieć różne swoiste antygeny nowotworowe. Inaczej przedstawia się sprawa nowotworów wywołanych wirusami onkogennymi. Wszystkie nowotwory wywołane przez ten sam wirus mają ten sam antygen niezależnie od gospodarza, u którego nowotwór wywołano. Jest to zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę, że każda komórka stransformowana wirusem onkogennym otrzymuje tę samą porcję informacji genetycznej. A zatem nowotwory wywołane wirusem onkogennym będą wykazywały reakcje krzyżowe z innymi nowotworami wywołanymi tym samym wirusem. Fakt ten stwarza teoretyczne przesłanki do immunizacji przeciw różnym nowotworom, wywołanym tym samym wirusem onkogennym. Antygeny nowotworów wirusowych są produktem komórki wytworzonym przez nią w odpowiedzi na zakażenie wirusem onkogennym, nie są one natomiast właściwymi cząstkami wirusa.