Zakupione projekty domów z poddaszem tzw. gotowych, katalogowych to za mało, by móc złożyć w urzędzie wniosek o pozwolenie na budowę domu. Należy je poddać tzw. adaptacji, którą wykona architekt z uprawnieniami.

Gotowe projekty domów jednorodzinnych są opracowywane przez biura projektowe na najczęściej spotykane warunki, zarówno gruntowe, jak i klimatyczne. Autorzy projektu nie są w stanie przewidzieć, na jaką działkę budowlaną trafi ich projekt domu, jaki będzie rodzaj gruntu, jaki poziom wód gruntowych oraz jakie np. występują na działce wiatry. Dlatego właśnie domy projekty muszą być przystosowane do tego, co jest uchwalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku w warunkach zabudowy oraz tego, jakie działki budowlane będą zabudowywane. Przystosowanie takie nazywamy adaptacją. Adaptacja projektu może być wykonana wyłącznie przez architekta mającego wymagane uprawnienia, o posiadaniu których musi dołączyć oświadczenie przy składaniu projektu budowlanego.

Choć pracownie architektoniczne często oferują usługi adaptacyjne, warto jednak poszukać i zatrudnić architekta działającego w naszym regionie. To zdecydowanie ułatwi nam współpracę – architekt adaptujący będzie mógł łatwo przyjechać na naszą działkę, a my nie będziemy musieli opłacać wysokich kosztów dojazdu. Poza tym architekt będzie znał teren, miejscowy plan, a także urzędników i system ich pracy, co może być przydatne zarówno podczas prac projektowych, jak i przy późniejszym występowaniu o pozwolenie na budowę.