Ekologiczne zbiorniki na szambo to rodzaj oczyszczalni ścieków, wykonane są one z zewnętrznej komory mieszającej oraz centrum osadowego. Są one pod wieloma względami podobne do dużych oczyszczalni ścieków. Mają wydłużony proces napowietrzania osadu czynnego. Ten rodzaj czyszczenie zależy przede wszystkim od wykorzystania powietrza, które jest wprowadzane poprzez przepuszczanie powietrza ze sprężarki aeratora do czterech linii powietrza znajdujących się na całym obwodzie komory napowietrzania i mieszania. Następnie dochodzi do wprowadzenie powietrza, co sprzyja wzrostowi drobnoustrojów tlenowych w znacznie większych ilościach niż to występujące w stanie naturalnym. Bakterie te rozkładają organiczne ciała stałe w ściekach. Z komory napowietrzania i mieszania mieszana ciecz wchodzi do komory o kształcie stożka od dołu. Substancje stałe oddzielone zostają od cieczy i osadzają się na dnie osadnika. Ciecz, która oddziela się od substancji stałych w odstojniku nadal przepływa w górę do przewodu wylotowego.