rp_nauka111.jpgZa genetycznym uwarunkowaniem powstawania nowotworów przemawia występowanie niektórych z nich razem z pewnymi zaburzeniami wrodzonymi lub też z innymi nowotworami. Kostniak mięsakowy występuje u około 1% dzieci z siatkówczakiem, a włókniak mięsakowy u osób z dziedziczącym się w sposób dominujący zespołem Gardnera. Włókniakonerwiaka mięsakowego stwierdza się u osób z podobnie dziedziczącą się chorobą Recklinghausena. Do wystąpienia białaczki lub chłoniaka złośliwego predysponują: zespół Downa, zespoły Fanconiego i Blooma, ataxia teleangiectasia. Dopiero jednak wyniki badań nad biologią wirusów onkogennych oraz nowe zdobycze techniczne biologii molekularnej doprowadziły w ostatnich latach do odkryć, które po raz pierwszy umożliwiają zrozumienie genetycznych podstaw procesu nowotworowego na poziomie molekularnym. Jak już wspomniano, fragment nici wirusowego DNA, który powoduje transformację nowotworową, nazywamy onkogenem wirusowym. Stwierdzono, że pewne sekwencje DNA prawidłowych komórek ludzkich są homologiczne do v-onc. Nazywamy je onkogenami komórkowymi lub ściślej ? protoonkogenami. Te onko- geny komórkowe, rozpowszechnione u kręgowców, nie są pochodzenia wirusowego, lecz komórkowego. Inaczej mówiąc ? v-onc mają swoje odpowiedniki w DNA prawidłowej komórki ludzkiej. Na przykład odpowiednikiem v-src jest c-srcj v-ras jest homologiczny do c-ras itd. Niektóre c-onc zostały już zlokalizowane na chromosomach człowieka: np. c-src na chromosomie 20, c- -ras na 11, c-myc na 8, c-fes na 15, c-sis na 22, c-mas na 8.