Metale to grupa materiałów, która pod względem chemicznym ulega bardzo niekorzystnemu zjawisku. Zjawisko to, jest to zjawisko elektrochemiczne i nosi nazwę korodowania. Korodowanie jest to nic innego jak utlenianie metalu. Utlenianie metalu niekoniecznie musi polegać na reakcji z tlenem, chociaż najczęstszy przypadek korozji z jakim mamy do czynienia, czyli korozja stali, jest właśnie taką reakcją. Aby zabezpieczyć stal trzeba ją w jakiś sposób u odporność na działanie tlenu. Najczęstszą metodą obecnie stosowaną jest cynkowanie galwaniczne. Cynkowanie galwaniczne polega na pokryciu stali warstwą cynku. Cynk jako metal mniej szlachetny niż żelazo (czyli główny składnik stali) koroduje w pierwszej kolejności, dlatego stal nie będzie korodować dopóki jest na jej powierzchni cynk. Cynk ma jeszcze jedną ważną zaletę, a mianowicie ulega pasywacji. Cienka zewnętrzna warstwa powłoki cynkowej, tworzy tlenek cynku który jest z kolei odporny na działanie warunków atmosferycznych i zabezpiecza metal, przed dalszym utlenianiem.