Wylewki samopoziomujące

Ponieważ w większości przypadków podłoga powinna być pozioma (to jest taka, której odchylenia nie przekraczają 5 mm pomiędzy przeciwległymi ścianami), jako podkłady wylewane stosuje się bardzo płynne z początku preparaty o właściwościach samopoziomujących. Wylewki takie można też stosować na gotowych podkładach i na warstwie izolacji cieplnej (styropian, wełna mineralna twarda, płyty porowate). Na gotową, dobrze utwardzoną wylewkę można układać zarówno panele, jak i terakotę, płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe i z PCV, parkiety itp.
Przed przystąpieniem do wylewania masy oczyść powierzchnię z gruzu, śmieci i tłustych zabrudzeń. Zadbaj o uszczelnienie wszelkich otworów, przez które mogłaby przeciekać zaprawa.
Podkład, którym ma być pokryty wylewką samopoziomującą trzeba dokładnie zagruntować.
Wysokość wylewki (czyli grubość jej warstwy) należy dobrać tak, by potem nie trzeba było przycinać drzwi.
Ponieważ masy samopoziomujące szybko twardnieją, muszą być wylewane jednocześnie w całym pomieszczeniu. Cały proces, na który składa się mieszanie, wylewanie i wstępne rozprowadzenie masy nie powinien trwać dłużej niż kilkadziesiąt minut. Z tego powodu przy dużych powierzchniach warto rozważyć użycie agregatu mieszającego z pompą podającą.
W czasie wylewania należy odpowietrzać zaprawę za pomocą specjalnego wałka. Można też użyć szczotki z długim, sztywnym włosiem.
Świeżą powierzchnię należy chronić przed przeciągiem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Niektóre masy mogą służyć jako posadzka, większość jednak wymaga przykrycia posadzką. O tym, które są które dowiesz się czytając informacje na opakowaniu.
Przygotowując masy samopoziomujące należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Zbyt gęsta masa będzie się kiepsko rozlewać, a zbyt rzadka nie zapewni stabilnej, wytrzymałej powierzchni. Przestrzegać należy też zalecanej grubości warstwy.
Wylewki anhydrytowe nie nadają się do pomieszczeń wilgotnych. Ze względu na dużą masę zużywanej zaprawy (ok. 50 kg/m, czyli warstwę o grubości min. 25 mm) do ich wylewania może przydać się agregatów mieszająco-pompujący. Ręcznie uda się przygotować materiał na ok. 10 m powierzchni. Na wylewce z anhydrytu można kłaść wykładzinę dopiero po 3-4 tygodniach.