Ustawa o ochronie przyrody, której nowelizacja obowiązuje od 2010 roku, przewiduje, że bez zezwoleń możemy usuwać z działki drzewa owocowe, jeśli tylko nasza działka budowlana nie jest objęta ochroną krajobrazową lub wpisana do rejestru zabytków. Nie potrzebujemy również zgody, jeśli chcemy usunąć drzewa na plantacjach drzew i krzewów. Ze ?zwykłej? działki możemy usunąć drzewa wyłącznie takie, które nie mają więcej niż 10 lat.

Obwarowania dotyczą również kształtowania zieleni na posesji. Wycinać możemy tylko obumarłe lub nadłamane gałęzie lub takie, które kolidują z domem czy urządzeniami technicznymi. Możemy również przystrzyc drzewo nie starsze niż 10 lat. Jeżeli raz uformowaliśmy kształt korony, kolejne prace mogą mieć na celu utrzymanie formowanego kształtu.

Pozwolenie na wycinkę drzew

Jeżeli drzewa na naszych działkach nie spełniają powyższych założeń, musimy wystąpić o pozwolenie na wycinkę drzew. Wniosek składamy u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. We wniosku określamy:

nasze dane,

adres nieruchomości,

tytuł prawny do nieruchomości

gatunek drzewa lub krzewu, który chcemy usunąć,

obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,

informację o przeznaczeniu terenu, na których rośnie drzewo lub krzew,

wielkość powierzchni, z której drzewo lub krzew zostanie usunięte.

Potrzebne nam będzie również uzasadnienie ? musimy napisać, dlaczego wycinka drzew jest konieczna. Przykładem może być sytuacja, gdy zamierzony projekt domu koliduje z istniejącą roślinności, a projekt zagospodarowania działki wymaga zmian.

Wniosek o zgodę na wycinkę powinien również zawierać rysunek lub mapę (w formie załącznika), gdzie określimy usytuowanie roślinności odnośnie do granic nieruchomości i istniejącej zabudowy lub takiej, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę.

Ustawa przewiduje również to, że właściwy urząd może uzależniać wydanie zgody od tego, czy zadeklarujemy posadzenia nowego lub przesadzenia tego drzewa w inne, wskazane przez urząd, miejsce.

Wysokość kwoty, jaką musimy uiścić składając wniosek, jest zależna od wielkości obwodu pnia na wysokości 130 cm. Ustawa przewiduje maksymalne stawki, ale dokładną cenę poznamy w swojej gminie. W każdym razie wycinka drzewa na działce może nas kosztować od 270 do 3500 zł.