Dlaczego warunki zabudowy trzeba ustalić zanim kupimy projekty domów? Właśnie w tym dokumencie zawarte będą informacje, jak typ zabudowy możliwy jest na działce i jakie może mieć przeznaczenie wybudowany dom: czy ma to być dom jednorodzinny wyłącznie o funkcji mieszkalnej, czy możemy wybudować domek drewniany przeznaczony na warsztat samochodowy. W warunkach określone będą również gabaryty domu, czyli np. ile kondygnacji może mieć dom piętrowy, jaką powierzchnię zabudowy dom parterowy z poddaszem itp. Ważna będzie również informacja o tym, jaki projekt dachu możemy wziąć pod uwagę: czy mają to być domy z dachem dwuspadowym, dachem płaskim, a może spadzistym. Często kąt nachylenia dachu jest decydującą o wyborze domu informacją.

Warunki zabudowy określą również sposób uzbrojenia działki, dostęp do drogi publicznej, a także usytuowanie budynku na działce względem sąsiednich działek. Jeżeli nasze działki budowlane objęte są ochroną konserwatora zabytków, możemy mieć również narzucony nawet kolor elewacji czy to jaka dachówka będzie wybrana na pokrycie dachowe.

Są sytuacje, kiedy nie otrzymamy warunków zabudowy. Nie dostaniemy ich jeśli nasza działka nie ma tzw. ?dobrego sąsiedztwa?, tzn. żadna z sąsiednich nieruchomości nie jest zabudowana, nie ma dostępu do drogi publicznej (bezpośredniego lub pośredniego) oraz nie ma dostępu do sieci uzbrojenia. Działki rolne czy działki leśne muszą mieć zmienione przeznaczenie, zanim wystąpimy o warunki zabudowy.