Dla wielu konsumentów największych problemem jest wybór. Nie do końca ludzie zdają sobie sprawę z powagi momentu, w którym muszą podjąć decyzją, co do produktu, który zakupią. Różne czynniki wpływają na powodzenie tego procesu lub jego porażkę. Częściowo warunkuje to opakowanie, mówi się nawet, że w większości przypadków dokonujemy wyboru opakowania, a nie rzeczywistego produktu. Na przeciwko takim ustaleniom wychodzą teczki reklamowe, które mogą skutecznie posłużyć jako informator, którego zadaniem głównym jest zakotwiczenie informacji o produkcie w wyobraźni klienta. Jest to bardzo zmyślna forma reklamy, ponieważ łączy w sobie marketing z rzeczywistą pomocą, wartością dodaną dla odbiorcy. W ten sposób dużo łatwiej jest prowadzić kampanię promocyjną, ponieważ bardzo często ludzie po prostu nie będą sobie zdawać sprawy, że otrzymują wiadomości, które potem zostaną przez nich wykorzystane w sklepie. Marketingowiec musi myśleć różnotorowo i wielofunkcyjnie, tylko w taki sposób uzyska pożądany efekt.