Warto mniej więcej oszacować, jaka ma być powierzchnia zabudowy naszego domu, czyli jaki teren zajmie na działce. Choć Prawo Budowlane nie określa minimalnej ani maksymalnej powierzchni względem działki, to jednak przyjmuje się, że zabudowa nie powinna zajmować więcej niż 30-40% terenu. Należy również pamiętać o minimalnych odległościach od granicy sąsiedniej nieruchomości. Być może warunki zabudowy pozwolą nam bliżej usytuować nasz dom jednorodzinny, ale na początek musimy przyjąć, że ściana z oknem nie może być postawiona bliżej niż 4m, a ściana bez okien bliżej niż 3m od granicy działki sąsiedniej.

Przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy musimy wystąpić o wydanie warunków technicznych przyłączy. Warunki techniczne przyłączy otrzymamy od lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych itp., które zaświadczą, że nasza działka budowlana będzie mogła być uzbrojona (jeżeli nie jest).

Potrzebna nam będzie również mapa do celów projektowych. Jej wykonanie zlecamy uprawnionemu geodecie, który na kopii mapy zasadniczej (do uzyskania w wydziałach geodezyjnych gmin) rozrysuje granice naszej działki i działek sąsiednich.

Znając już mniej więcej gabaryty naszego domu, mając warunki techniczne przyłączy i mapę, możemy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy. We wniosku określamy lokalizację działkę i działek sąsiednich oraz dołączamy do tego właśnie wykonaną przez geodetę mapę. Wpisujemy również sposób zagospodarowania działki, czyli określamy, jakie projekty domów jednorodzinnych będziemy chcieli tu wybudować. Pamiętajmy, by nie podawać zbyt wielu szczegółów ? wydane warunki zabudowy mogą nam później utrudniać dobór odpowiedniego (nieco innego niż zakładany) projektu domu.

Jeżeli nasza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, musimy we wniosku podać również dane charakteryzujące wpływ naszej inwestycji na środowisko.

Tak przygotowany wniosek wraz z zaświadczeniem o warunkach technicznych składamy w gminie. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien wydać decyzję w ciągu 60 dni ? jeżeli jednak musi być ona uzgodniona z innymi organami, np. z konserwatorem zabytków lub wydziałem ochrony środowiska, termin wydania decyzji może się wydłużyć.

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana osobie, która złożyła wniosek, a także właścicielom sąsiednich działek. Wszystkie strony mogą odwołać się od decyzji, a jeśli to zrobią np. sąsiedzi, którzy nie muszą uzasadniać swojego sprzeciwu, wniosek będzie musiał być rozpatrzony ponownie.