Spacerując uliczkami starych miast, niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele widziały mury starych kamienic. Stare, kilkusetletnie budynki były świadkami przemarszu wojsk, wojen, koronacji oraz innych wielkich wydarzeń. Architektura każdej z kamienic jest świadectwem majętności osoby, która zleciła jej budowę. Im budynek jest bardziej ozdobiony w detale, tym stan posiadania właściciela był większy. Nieruchomości dawniej i dziś wyznaczały status materialny ich właściciela. Co ciekawe bardzo wiele dawnych domów, które wybudowane były nawet kilkaset lat temu stoją do dziś. Posiadają one bardziej wytrzymałe konstrukcie od domów budowanych w dzisiejszych czasach. Związane jest to z przekonaniem, że dom powinien przechodzić z ojca na syna i przetrwać w nawet najbardziej niekorzystnych warunkach i sytuacjach politycznych. Obecne domy budowane są często w sposób masowy i posiadają wiele wad konstrukcyjnych. Powoli jednak wszystko zmierza ku lepszemu, gdyż deweloperzy zaczynają zwracać uwagę na jakość wykonywanych przez siebie budynków.