Import danych w Excelu

Pracując z arkuszem kalkulacyjnym Excel często konieczne jest importowanie danych z innych programów komputerowych. Istnieje kilka sposobów, z których możemy skorzystać. Omówmy kilka z nich.

Zaczniemy od prostego kopiowania. Jeśli zakres danych, które chcemy przenieść do arkusza nie jest duży, a jego format jest przybliżony do wyglądu, jaki chcemy osiągnąć, wystarczy użyć funkcji Kopiuj i Wklej. Oczywiście można skopiować tylko same dane, bez formuł, kolorów, itp. W tym celu po skopiowaniu danych należy przejść na arkusz, w którym chcemy je umieścić i za pomocą prawego przycisku myszy wybrać opcje Wklej specjalnie – Tekst. Wynikiem będą niesformatowane dane, które możemy dowolnie dostosować do własnych potrzeb.

Kolejnym sposobem, za pomocą którego można przenieść zakres danych do arkusza kalkulacyjnego, jest narzędzie znajdujące się w zakładce Dane. W arkuszu Excel 2003 jest to zakładka Importuj dane zewnętrzne; w Excelu 2007 i 2010 znajdziemy je na wstążce narzędziowej w grupie Dane zewnętrzne. Wybierając odpowiednie źródło, można dzięki niemu zaimportować dane z programów Access, Word oraz innych dostępnych w pakiecie Ms Office.

Warto przyjrzeć się również sposobom przenoszenia danych między arkuszami kalkulacyjnymi. Otóż, jeśli celem jest przeniesienie informacji z jednego arkusza do drugiego w tym samym zeszycie, można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to wspomniane już Kopiuj i Wklej odpowiedniego zakresu. Możemy także posłużyć się narzędziem Przenieś lub kopiuj. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku, kiedy chcemy przenieść cały arkusz (jeżeli chcemy przenieść tylko określone dane, musimy zaznaczyć interesujący nas zakres komórek). Aby dokonać przeniesienia lub skopiowania danych, musimy najechać na nazwę arkusza i klikając prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Przenieś lub kopiuj…

Otworzy się nam okno dialogowe Przenoszenie lub kopiowanie, w którym wybierzemy Arkusz, do którego chcielibyśmy przenieść dane. Aby dane zostały skopiowane (przy opcji przenoszenia są usuwane z pliku źródłowego), należy zaznaczyć opcję Utwórz kopię w lewym dolnym rogu okna.

Dzięki tym funkcjonalnościom Excela możemy znacznie usprawnić i przyspieszyć nasza pracę z bazami danych.