Jeżeli planujesz ochrzcić swoje dziecko, musisz udać się najpierw do kancelarii parafialnej wybranego przez siebie kościoła. Przyjęło się, że dzieci są chrzczone w parafii właściwej dla miejsca zamieszkania rodziców. Nie ma jednak oczywiście takiego przymusu. Nie ma też konieczności uzyskania zgody proboszcza na chrzest dziecka w innej parafii niż ta, do której należymy. Niestety zdarzają się przypadki, że ksiądz, do którego się udamy, aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu, zażyczy sobie od nas pisemnej zgody naszego proboszcza na chrzest w obcej parafii. Jest to jednak jedynie kwestia zwyczajów panujących w danej diecezji, nie wynika zaś z prawa kościelnego.

Udając się do kancelarii kościelnej w celu ustalenia daty chrztu należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

· Odpis aktu urodzenia dziecka

· Dokument potwierdzający zawarcie ślubu kościelnego przez rodziców dziecka.Można go odebrać w parafii, gdzie ślub był zawarty. Jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego odpis aktu ślubu cywilnego.

· Zaświadczenia rodziców chrzestnych, ze są wierzącymi i praktykującymi katolikami.Zaświadczenia takie na specjalnym druczku wyda im proboszcz parafii do której należą.

Na podstawie tych dokumentów ksiądz wpisze dane naszego dziecka, rodziców dziecka oraz rodziców chrzestnych do księgi parafialnej i ustali datę chrztu. Sakrament chrztu jest zazwyczaj udzielany w wybraną niedzielę miesiąca np. zawsze w pierwszą, albo w drugą i trzecią niedzielę miesiąca.

Ostatnia formalność, której należy dopełnić, to przystąpienie do spowiedzi świętej rodziców i rodziców chrzestnych dziecka. Każdy z nich musi dostarczyć przed chrztem potwierdzenie odbycia spowiedzi. W kancelarii parafialnej można pobrać specjalny druczek do spowiedzi. W niektórych kościołach druczki takie są wyłożone przy konfesjonałach.