Budowa obiektu kubaturowego

Budownictwo kubaturowe obejmuje wykonawstwo budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, takich jak: biurowce, szkoły, hotele i centra handlowe. Są to wszystkie budynki zamknięte oraz inne obiekty, którym można przypisać parametr objętości. Termin ten może pochodzić ze starego, nieobowiązującego już w dzisiejszych czasach, przepisu, ponieważ obecnie nie jest on definiowany w żadnej ustawie.
Kubatura oznacza sześcian i jest miarą pojemności i objętości wyrażaną w metrach sześciennych. Aby obliczyć objętość danej nieruchomości, należy posłużyć się odpowiednim wzorem matematycznym, co nie jest łatwym zadaniem. Obliczając pojemność obiektu, trzeba uwzględnić wiele pojedynczych elementów posiadłości, również tych, które znajdują się na zewnątrz budynku, na przykład: ganki czy balkony i werandy.
Budownictwo kubaturowe różni się od budownictwa liniowego tym, że w przypadku tego drugiego główną jednostką do wszelkich pomiarów jest długość obiektu. Najpopularniejsze budowle liniowe to: budowle komunikacyjne, czyli drogi, mosty i linie kolejowe, a także wodociągi.
Budowle liniowe najczęściej zlecane są przez organy państwowe, podczas gdy obiekty budownictwa kubaturowego nierzadko powstają z inicjatywy deweloperów (inwestorów). Gotowe posiadłości są przez nich następnie sprzedawane lub wynajmowane ich klientom. Wykonanie konkretnego obiektu kubaturowego może również zlecić osoba prywatna. Są to zwykle domy jednorodzinne lub obiekty gospodarcze wybudowane na własnej działce.