Działanie biur nieruchomości
Działają nie od dzisiaj. Biura nieruchomości, bo o nich mowa to bardzo specyficzne jednostki na naszym rynku, których praca koncentruje się wokół kojarzenia stron transakcji. Jak wygląda ich działalność?
Biuro nieruchomości swoją działalność prowadzi na podstawie wyodrębnionych w polskim prawie przepisów. Osoby, które chcą takie biuro prowadzić muszą wykazać się odpowiednim wykształceniem oraz przygotowaniem. To wszystko reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. W ustawie tej możemy znaleźć definicję pośrednika, który to stanowi filar działalności każdego biura.
Co znaczy, że biuro nieruchomości kojarzy strony? To, że zarówno osoby sprzedające i kupujące mają w biurze swojego pośrednika. Biuro nieruchomości nie odkupuje mieszkań, domów czy innych lokali. Nigdy nie staje się ich właścicielem. Jest tylko pośrednikiem pomiędzy tym, który chce sprzedać, a tym który chce kupić. Pomaga w załatwianiu formalności, ale samo nigdy nie ma żadnych praw do nieruchomości, która została mu powierzona.