Architektura to bardzo rozległe pojęcie o kilku znaczeniach. Może ono oznaczać ogólnie pojmowanie budynki i budowle. Może to także być sztuka i nauka, która zajmuje się projektowaniem budynków i innych obiektów, które nie są budynkami, ale spełniają pewne określone warunki pod względem swojej konstrukcji.

Architektura to także styl i metoda wznoszenia budynków w danym okresie historycznym i na danym obszarze, np. architektura romańska. Jest to również wiedza łączące różne dyscypliny. Może ona łączyć sztukę, naukę, technologię, a nawet nauki społeczne. Architektura jest wykładana jako kierunek studiów wyższych. Mianem architektury określa się także działalność prowadzoną przez architekta. Osoba wykonująca taki zawód zajmuje się projektowaniem i wznoszeniem budowli. Architektura w tym znaczeniu może występować w skali makro (dotyczyć urbanistyki czy architektury krajobrazu) lub mikro (związanej z detalami architektonicznymi). Przykładowe typy architektury: mieszkalna, sakralna, rekreacyjna czy industrialna.

1 KOMENTARZ

  1. Chciałbym tutaj zareklamować swoją witrynę internetową. Prosze o kontakt.

Comments are closed.