Przekazy reklamowe mają na celu skłonić konsumentów do zakupienia produktów bądź zapłacenia za usługi. Wiedzą to nawet dzieci. I one również zdają sobie sprawę, że w reklamie nie wszystko musi być prawdziwe. Agencja reklamowa Kraków przedstawia w niej rzeczywistość w sposób, który ma doprowadzić konsumentów do określonego działania. Poza walorem informacyjnym w przekazie znajdują się zatem wątki perswazyjne. Ich celem jest nie tyle przekazanie konkretów na temat oferty co pokazanie pewnych wyidealizowanych korzyści, płynących z korzystania z niej. O ile jednak perswazja jest naturalną cechą reklamy, to jednak manipulacja jest tu zakazana. Nie można świadomie wprowadzać konsumentów w błąd, podawać im niesprawdzonych czy niezgodnych z prawdą informacji. Poza tym, że jest to bardzo nieetyczne, to również niezgodne z prawem. To ostatnie broni zatem odbiorców reklam przed każdą próbą ich nieświadomego zmanipulowania. Reklama powinna tymczasem informować oraz zachęcać, a nie świadomie wprowadzać w błąd.